Logo

Forskningsprojekt

Många forskningsprojekt pågår med data från Frakturregistret. Allt från studentarbeten med data från en enhet till registerbaserade randomiserade multicenterstudier. För att hitta pågående projekt hänvisar vi till nedanstående Excel-fil.

Dokument att ladda ner