Logo

Hur tillförlitlig är klassifikationen av torakolumbala burstfrakturer i SFR? Ny artikel

Simon Blixt och medarbetare har tittar på hur tillförlitlig klassifikationen av torakolumabala burstfrakturer är i SFR. Detta är nu publicerat i en artikel i BMC.