Logo

1260 Basocervikala frakturer ur frakturregistret har analyserats och resultatet är publicerat i en ny artikel i Acta.

Jonas Sundkvist mfl har analyserat 1260 basocervikala höftfrakturer ut SFR och bland annat tittat på behandlingsval och reoperationer kopplat till dessa.