Logo

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbplats där aktuella nationella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet samlas. Sidan utvecklas och drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Hit rapporterar Svenska Frakturregistret årligen.