Logo

Vetenskapsrådet har beviljat forskningsmedel till SFR relaterade projekt

Vetenskapsrådet har i år beviljat forskningsmedel på sammanlagt 27 miljoner till två Frakturregisterrelaterade forskningsprojekt.