Logo

Två lokala kvalitetsarbeten publicerade om Trokantära frakturer

Ett arbete av ST-läkare Oskar Wiksell och ett av Med stud Sean Smith har gjort s för att studera behandlingen av PTFF och STFF i Karlstad. Man ville undersöka resultatet av en ändrad behandlingsregim till högre andel märgspikade frakturer.