Logo

Socialstyrelsens utvärdering av osteoporosriktlinjerna

Socialstyrelsen har utvärderat vården vid osteoporos där utgångspunkten har varit följsamheten till de nationella riktlinjerna och konstaterar att osteoporos fortsätter vara en dold sjukdom.