Logo

Skadekodsvalen har utökats

Nu har skadekodsvalen (V/W-koderna) utökats och förfinats så att även transportolyckorna kan registreras mer adekvat.