Logo

Registreringsstopp i 3-5 dagar mellan den 13-17 november

Den 13 till 17 november kommer RC, av säkerhetsskäl och med hänsyn till hur vår omvärld ser ut med ökat antal cyberattacker, att flytta sina servrar till ett datacenter i Västra Götalands Regionens regi.