Logo

Nytt vid inloggning

Från och med idag kommer man behöva välja roll och/eller enhet om man har behörighet till flera. Har man bara en roll ligger den kvar som förvald till nästa inloggningstillfälle. Likaså om bara har behörighet till en enhet.