Logo

Ny publikationpublicerad i Injury - En valideringsstudie om SFRs klavikelklassifikation

Caroline Kihlström har fått sin artikel publicerad i Injury, det är en valideringsstudie av klavikelklassifikationen i SFR som visar en överklassifikation av dislocerade frakturer då man inte tar hänsyn till 100% felställning.