Logo

Artikel kring förekomsten av refrakturer hos barn publicerad - med data från SFR

Idag publicerades en artikel av Sofia Amilon mfl. som beskriver förekomsten av refrakturer hos barn som haft frakturer i de långa rörbenen. Man har också tittat på och identifierat när refrakturrisken minskar efter specifika frakturer och och därmed visat på hur länge barn behöver avstå från fysisk aktivitet som uppenbart ökar risken för en ny skada.