Logo

Artikel kring Epidemiologi och behandling av fingerfrakturer med data från SFR publicerad i Plos One

Studien av Henrik Alfort mfl. beskriver fördelningen av olika typer av fingerfrakturer, skadeorsaker, ålder vid skada och behandlingval av 21 341 fingerfrakturer som är registrerade i SFR.